ФАО надає молоду птицю 2750 фермерствам східної України